information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-002-S04 - Lärlingscollege Hörby

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-002-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120001108
Projektägare:
HÖRBY KOMMUN
Namn:
Lärlingscollege Hörby
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
65
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-002-S04

I Skåne liksom i stora delar av vårt land har vi ett allvarligt samhällsproblem. Problemet är allmänt känt och diskuteras flitigt på både riksövergripande och lokal nivå.
Projektets problemformulering är att vi fortfarande har en hög arbetslöshet med en oroväckande andel långtidsarbetslösa trots att det samtidigt finns brist på arbetskraft.

Genom att starta "Lärlingscollege Hörby", som kommer att utbilda långtidsarbetslösa kommuninvånare inom bristyrken kommer problemet att lösas eller begränsas i stora drag.
Inom ramen för "Lärlingscollege Hörby" kommer följande lärlingsutbildningar att startas:

- Barnskötare lärling, 5 platser/utbildningstillfälle (totalt 10 platser under projekttiden)
- Stödassistent LSS, 5 platser/utbildningstillfälle (totalt 10 platser under projekttiden)
- Lokalvårdare, 5 platser/utbildningstillfälle (totalt 20 platser under projekttiden)
- Köksbiträde, 5 platser/utbildningstillfälle (totalt 10 platser under projekttiden)
- Parkarbetare/grönyteskötare, 5 platser/utbildningstillfälle (totalt 15 platser under projekttiden)

Under projekttiden kommer lärlingsutbildning i något av ovanstående yrken att erbjudas till sammanlagt 65 långtidsarbetslösa individer.