22-002-S01 - RIKTA

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-002-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120001173
Projektägare:
ESLÖVS KOMMUN
Namn:
RIKTA
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
24180
Stödmottagare ort:
ESLÖV
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-002-S01

Genom ett långsiktigt och nära stöd till målgruppen kvinnor och män 25-64 år som står utan sysselsättning är projektets mål att involvera minst 80 personer och att 60 procent av dessa når arbete, studier eller annan hållbar egen försörjning. Ett projektteam bestående av socionomer, arbetsterapeut och arbetsmarknadssekreterare kommer använda metoder som suppported employment och motiverande samtal. Aktiviteter som kommer erbjudas målgruppen är hembesök, stöd i livssituationen, studiecirklar och lågtröskelverksamhet som deltagarna själva får vara med och utforma. Projektet är ett så kallat tillämpningsprojekt och utgår till största del från erfarenheter och arbetssätt upparbetade i Ung kompetens som tidigare bedrivits i kommunen. I slutändan kommer projektet ha tagit fram ett hållbart och resurseffektivt arbetssätt som innebär fler i egenförsörjning än tidigare och en ökad hälsa och livskvalitet hos målgruppen.