information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-001-S04 - STEGA vidare

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-001-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120001710
Projektägare:
SKÖVDE KOMMUN
Namn:
STEGA vidare
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2025-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
54183
Stödmottagare ort:
SKÖVDE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-001-S04

Projektet STEGA VIDARE ska bidra till att välfärdssektorn kan utveckla modeller för att möta behovet av kompetens. Konceptet utgår från behovet av att kunna attrahera - och behålla – personal och ska stärka förutsättningarna för att utveckla inkluderande arbetsplatskulturer, som ger alla medarbetare, oavsett könstillhörighet, bakgrund och förutsättningar, möjlighet att utvecklas och känna sig delaktiga.

Projektet fokuserar på området förskola/skola och innehåller
- utbildning och processer för arbetsplatsutveckling
- utveckling av stödstrukturer för kompetensutveckling/lärande på arbetsplatsen
- test av en anpassad och förlängd variant av den reguljära utbildningen till barnskötare/elevassistent.

Insatserna förväntas bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, men specifikt stärka kompetensen hos den grupp utrikes födda kvinnor och män som idag arbetar inom förskola/skola utan formell behörighet.

Utbildning och processer för arbetsplatsutveckling ger samtliga medarbetare kompetensutveckling inom områdena jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Målet är att processerna ska leda till ökad kunskap, som både bidra till att utveckla icke-exkluderande arbetsplatskulturer och till att varje individ får verktyg för att kunna jobba jämställt. I förlängningen stärks arbetsplatsens förmåga att attrahera och behålla personal.

Projektet genomförs av Skövde kommun i samverkan med Tibro kommun under perioden 2023-02-01 – 2025-01-31.