22-001-S03 - Förskola för Framtiden

Diarienummer:
22-001-S03
Namn:
Förskola för Framtiden
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696083299
Projektägare:
IV - Idéburen välfärd ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
168
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projekt Förskola för Framtiden kommer att pågå mellan mars 2023- februari 2025. Projektet siktar till att erbjuda insatser för kompetensutveckling till huvudmän, ledare och medarbetare för att rusta anställda och verksamheter inför förändringar i förskolans miljö.

Projektet drivs av IV-Idéburen Välfärd och medlemsförskolor i Västsverige med syfte att utveckla flexibla vägar för kompetensomställning inom förskolor. Projektet har formats av medlemmar vad det gäller problemdefiniering och insatser för att lösa dessa problem.

Projektet syftar till att utveckla en hållbar metod för kompetensutveckling inom förskolor som kan användas även utanför Västsverige.

Förskolan går igenom stora förändringar precis som hela samhället. Lagar och förordningar ställer nya krav på förskolans verksamhet och personalen för att bättre rusta kommande generationer inför dessa förändringar.

Dessa förändringar ställer nya krav på verksamheter och medarbetare. Organisationer måste utvecklas för att skapa möjligheter till lärande på arbetsplatser och locka sig till nya grupper som medarbetare för att kunna fortsätta sina verksamheter med bra kvalité.
Inom projektet planerar vi att genomföra kompetenshöjande insatser som riktar sig till att medarbetare oavsett anställningsformer och utöka organisationernas förmåga att ställa om verksamheterna.
Inom projektet kommer medarbetare erbjudas kompetensutveckling inom:

digital kompetens
barns språk- och kulturutveckling
hållbar utveckling
jämställdhetspedagogik

Personal som inte utbildade för arbete med barn ska erbjudas ytterligare kompetensutveckling inom
Förskolans funktion
Pedagogiskinsikt

Ledare och styrelser ska erbjudas kompetensutveckling inom:
Systematisk social och organisatorisk arbetsmiljö
Praktiskt systematiskt kvalitetsarbete