information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2023/00175 - Care2Kompetensförsörjning Norr

Projektnummer:
2023/00175
Projektägare:
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet, Umeå
Namn:
Care2Kompetensförsörjning Norr
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2023-04-03 - 2023-09-29
Total projektbudget:
21 049 644
Beviljat ESF-stöd:
21 049 644
Kontaktperson:
Peter Högström
E-post:
peter.hogstrom@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
90330
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE
- Vi har bidragit till att möjliggöra den gröna industriella omställningen och samhällsomvandlingen i Norr, till att säkra kompetensförsörjningsbehovet både av industriella arbeten och till den avgörande förstärkningen av arbetskraft till välfärdens vård, skola, omsorg samt till service, handel och kultur.
- Vårt hållbara och inkluderande arbetssätt har bidragit till ökad, resultatinriktad samverkan, helhetssyn, samt delat insikten av nyttan i aktivt arbete med de horisontella principerna.
- Kompetens och nätverk har byggts som kan underlätta återuppbyggnaden av ett fredens Ukraina.
- Att projektets resultat grundar för fortsatta kompetensförsörjningsprojekt med en breddad målgrupp.

MÅL
- Med utgångspunkt i de horisontella principerna ska samtliga involverade parter uppleva att projektet motverkat utanförskap, varit inkluderande och hållbart, haft ett jämställt perspektiv och arbetat för att bryta könsstereotypa mönster.
- Att vi når minst 3000 ukrainska deltagare som genomför en fördjupad kartläggning i kombination med information för koll på samhälle, jobb och vardag, med sikte på att vilja och våga matchas till arbete i Norr.
- Att minst 150 personer av målgruppen besöker, provar på och anställs matchade till arbete i Norr.
- Att vi byggt upp en struktur, en samverkan och ett arbetssätt som möjliggör fortsatta samordnade kompetensförsörjningsprojekt.

GENOMFÖRANDE
- Projektet integreras och samordnas med pågående rekryteringsarbete i Norr, med arbetsgivare, kommuner, regioner, arbetsförmedlingen, universiteten och pågående projekt.
- Deltagare rekryteras i samverkan med leverantörer av pågående Care-insatser med start i Folkuniversitetets pågående arbete i Regionerna Syd, Väst, Öst och Mitt. Eventuellt organiseras rekryteringsmöten i samverkan med rekryteringsaktörer i de norra etableringslänen.
- Startpunkten, efter samtycke, är resultatet av deltagarnas genomförda kartläggning i pågående projekt.
- Handledning och fördjupad kartläggning genomförs i kombination med information för koll på samhälle, jobb och vardag i Norr.
- Utifrån deltagarnas behov organiseras kompetenskomplettering i språk, yrkeskompetens mm direkt kopplat till arbetsgivarnas kompetensbehov. I Northvolts rekryteringsarbete i Skellefteå är exempelvis engelska koncernspråk och nödvändig kompetens för matchning och inom välfärdssektor, service mm är svenska språket avgörande.
- Genomförande av översättning och validering av betyg och examina för matchning till arbete vid eventuella behov.
- En individuell Färdplan med yrkesmål och behov av kompetenskomplettering skapas för matchning till jobb och överlämnas av deltagaren till aktuell arbetsgivare och vid behov till etableringskommun och arbetsförmedling.
- Efter att deltagaren i sin Färdplanering beslutat sig för matchning till arbete i Norr organiseras besök, som finansieras av projektet, med prova på och eventuell praktik på nya jobbet.
- Projektet genomförs med aktivt språkstöd och tolkstöd i syfte att ge hög grad av effektivitet måluppfyllnad. Samhällsguider understödjer i slutfasen i syfte att säkra en långsiktigt hållbar etablering.