2023/00173 - Care Templet jobbintegration

Diarienummer:
2023/00173
Namn:
Care Templet jobbintegration
Projektnummer:
2023/00173
Projektägare:
Frälsningsarmén, Frälsningsarmén Templet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2023-01-16 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 084 643
Beviljat ESF-stöd:
1 084 643
Kontaktperson:
Lars Beijer
E-post:
lars.beijer@fralsningsarmen.se
Stödmottagare postnr:
10242
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Flyktingkrisen är den snabbast växande i Europa sedan andra världskriget. Sedan den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgonen den 24 februari 2022 uppskattas det att över 8 miljoner människor har flytt över gränsen.
Sedan kriget startades har ca 50 000 medborgare från Ukraina sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Av dessa är ca 23 000 kvinnor, 11 000 män och 16 000 barn.
Frälsningsarmén Templet är en kyrka med omfattande socialt arbete. På vardagarna pågår det stödverksamhet för människor i utsatthet och sedan mars 2022 kommer många personer på flykt med anledning av kriget i Ukraina. Många av dessa har ambitionen att skaffa sig någon form av betald sysselsättning och har insett värdet att av lära sig det engelska och svensk språket.
Projektet syftar till att genom språkträning underlätta ett inträde på arbetsmarknaden för personer som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina och som vistas i Stockholms län eller grannlänen. Målgruppen i stort behov av att få ett snabbt inträde på arbetsmarknaden och kunna försörja sig och familjen.
Språkträningen startade redan 16 januari. Projektets slutdatum är 30 september.
Förväntat resultat är att minst 50 personer ska ha uppnått dokumenterade färdigheter i svenska som för dem närmare ett arbete eller utföra ett arbete.
Ett nära samarbete görs med Frälsningsarméns EU-center på Kungsholmen, där projekt hörande till första utlysningen av Care+ pågår.