2023/00172 - Care - ÄNTLIGEN

Diarienummer:
2023/00172
Namn:
Care - ÄNTLIGEN
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00172
Projektägare:
Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Vuxenutbildningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
35
Projektperiod:
2023-04-03 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 056 647
Beviljat ESF-stöd:
1 056 647
Kontaktperson:
Håkan Johansson
E-post:
hakan.g.johansson@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94121
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Gemensamt för de vuxna ukrainska flyktingar som mottagits av Piteå kommun är att samtliga efterfrågat formell Sfi-utbildning. Under det år som gått sedan invasionen av Ukraina har hittills ingen ukrainare som fått asyl utifrån massflyktsdirektivet kunnat erbjudas studier vid Piteå kommuns vuxenutbildning.

Under 2022 och under det första kvartalet av 2023 har fler och fler kommuner i Sverige öppnat upp för kreativa lösningar inom Sf/SfU, utan att tumma på rätten till formella betyg. Såväl stora som små kommuner har sett vinningen med att inkludera ukrainska medborgare i kommunal undervisning. Genom projektet ÄNTLIGEN möjliggör även Piteå kommun SfU-studier för ukrainska flyktingar som fått asyl utifrån massflyktsdirektivet. Det beskrivs som en viktig väg framåt i arbetsmarknads- och integrationsarbetet för ukrainska flyktingar.

Norrbotten är idag centrum för Sveriges gröna omställning och platsen för företagsetableringar som redan pågår och som kommer att genomföras under flera år framöver. Under de närmsta 10 åren kommer svensk arbetsmarknad att kräva ett högre mått av digitalisering, grön omställning och skarpare kompetenser inom exempelvis teknik. Platsen kommer också att erbjuda fler arbeten inom besöksnäring, vård och omsorg och transport. Sammantaget är möjligheterna till arbete mycket goda i Norrbotten och i Piteå. Men, den befintliga arbetskraften är för liten.

Piteå kommun har fattat ett inriktningsbeslut om att möjliggöra formell svenskundervisning för ukrainska flyktingar, med inspiration av andra kommuner som redan påbörjat sin undervisning. Med stöd av Europeiska Socialfonden mobiliserar Piteås vuxenutbildning nu det formella och livslånga lärande som projektdeltagarna och svensk arbetsmarknad efterfrågar.

Projektet ÄNTLIGEN genomförs av behöriga lärare, studie- och yrkesvägledare och ytterligare pedagogiska resurser i ett nära samarbete med kommunens integrationshandledare och språkstöd som redan stöttar målgruppen med icke-formella kompetenser. Förhoppningen är att samarbetet ska sätta tonen för Piteås framtida språk- och integrationsarbete. Tack vare utlysningen för Care 2 kommer ukrainska flyktingar i Piteå få ta del av betygsgrundande svenskundervisning.