2023/00171 - Care 2 Sandviken / Gävle

Diarienummer:
2023/00171
Namn:
Care 2 Sandviken / Gävle
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00171
Projektägare:
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen / Integrationsenheten
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2022-08-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 781 169
Beviljat ESF-stöd:
3 781 169
Kontaktperson:
Leif Jansson
E-post:
leif.jansson@sandviken.se
Stödmottagare postnr:
81138
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Sandvikens och Gävle kommuner har lång erfarenhet och mycket god kunskap om samarbete inom EU-projekt. Högbo-konceptet har utvecklats bl a genom stöd från Europeiska Socialfonden och Europeiska Jordbruksfonden och Landsbygds-programmet liksom från Leader Gästrikebygden. Forsbacka Bruks utvecklingsplaner har stöd från Leader Gästrikebygden. Viktiga investeringar som bidragit till en stark plattform för handlingskraft och långsiktigt hållbar idéutveckling.
Gävle och Sandviken har hittills, till början av 2023, tagit emot 233 massflyktingar från Ukraina, varav 167 i åldrarna 18 - 64 år. Detta antal kommer sannolikt att öka till ungefär totalt 300 innan detta år är slut.
Massflyktsdirektivet har sina förtjänster i snabbt och förenklat agerande, men också sina begränsningar som kan bearbetas bland annat genom samarbete inom Care 2.
Vi har gjort en rad erfarenheter från den hittillsvarande mottagningen, inte minst genom de kartläggningar vi själva och Arbetsförmedlingen har genomfört.
Sandvikens kommuns Arbetslivsförvaltning kan med stöd från ESF, tillsammans med stiftelsen Forsbacka Bruk och de sociala företagen i Högbo - Högbo Gårdshandelsförening ideell förening och Högbo Närproduktion ekonomisk förening – bygga upp en trappstegsinsats som kombinerar språkutbildning och träning med kompetensutveckling inom lokal livsmedelsproduktion och besöksnäring.
Detta behöver ske i nära utbyte och samarbete med Arbetsförmedlingen, bland annat baserat på den lokala överenskommelsen som redan finns och de möjligheter det finns för massflyktingar vad gäller nystarts- och introduktionsjobb.
En tilltänkt satsning består av följande insatser:
a) Språkutbildning i svenska i kombination med arbetsträning på Högbo bruk och Forsbacka Bruk
b) Arbetsmarknadsintroduktion
c) Förberedelser för det som kan komma efter massflyktingsstatusen
d) Kultur som utvecklingsområde inom besöksnäringen