2023/00170 - Care Jobbstart

Diarienummer:
2023/00170
Namn:
Care Jobbstart
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00170
Projektägare:
Skyddsvärnet I Göteborg, Skyddsvärnet i Göteborg
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2023-01-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 469 342
Beviljat ESF-stöd:
1 469 342
Kontaktperson:
Emma Forseth
E-post:
emma.forseth@skyddsvarnet.org
Stödmottagare postnr:
41123
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Skyddsvärnet i Göteborg planerar att genomföra projekt Care Jobbstart under perioden januari - september 2023 med syfte att genomföra aktiviteter för flyktingar i åldersgruppen 18 – 64 år som omfattas av massflyktsdirektivet för att stärka gruppens möjligheter att uppnå egen försörjning eller närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Vi hoppas också att projektet bidrar till utveckling av metoder som minskar matchningsproblem på arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande arbetsliv.
Vårt mål med projektet att erbjuda 40 kvinnor och 20 män stödjande insatser för att stärka deras ställning inom arbetslivet och öka deras sociala delaktighet i samhällslivet och på det viset bidra till ett meningsfullt och självständigt liv i Sverige.

För att uppnå projektets mål kommer att följande aktiviteter anordnas:
Arbetsmarknadsfo?rberedande aktiviteter: innehåller olika moment såsom kartläggning och handlingsplan, söka-jobb kurser, vägledning och information, inskrivning hos AF mm. ?
Arbetsinriktade aktiviteter: innehåller aktiviteter bl. a arbetsgivarträffar för information och rekrytering, praktik, skriva CV och personligt brev mm.?
Studie- och entreprenörskapsinriktade insatser: innehåller kontakter med yrkesvägledare, rådgivarorganisationer mm.