2023/00166 - Care for Ukrainian Refugees 2

Projektnummer:
2023/00166
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad
Namn:
Care for Ukrainian Refugees 2
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2023-02-01 - 2023-09-29
Total projektbudget:
2 695 631
Beviljat ESF-stöd:
2 695 631
Kontaktperson:
Henning Sundvall
E-post:
henning.sundvall@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12126
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet Care for Ukrainian refugees 2 vänder sig till män och kvinnor från Ukraina som är på flykt och omfattas av massflyktsdirektivet. Projektet kommer att ha en uppsökande verksamhet för att nå flera ungdomar, erbjuda arbetsmarknadsinsatser i form av matchning mot arbete, Arbetsförberedande information på modersmål, Yrkes­- och branschinformation, CV-skrivning, studie- och yrkesvägledning, coachning och aktiviteter.
Förutom uppsökande verksamhet och arbetsmarknadsinsatser kommer projektet att erbjuda samhällsinformation och matchning mot föreningslivet.
Målet är att ge deltagarna ökad kunskap om samhället och insatser som kommunen och olika aktörer erbjuder. Att nå flera ungdomar som behöver stöd, erbjuda ungdomarna ferietjänster, och att deltagarna får ett arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden, att insatserna som projektet erbjuder stärker deras känsla av inkludering i samhället och stärker deras engagemang och egenmakt