2023/00163 - CareConnectWithUkraine 2.0

Diarienummer:
2023/00163
Namn:
CareConnectWithUkraine 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00163
Projektägare:
Lindholmen Science Park AB, Lindholmen Science Park AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
184
Projektperiod:
2023-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 674 874
Beviljat ESF-stöd:
1 674 874
Kontaktperson:
Mariya Melnyk
E-post:
mariya.melnyk@lindholmen.se
Stödmottagare postnr:
40278
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet ‘CareConnectWithUkraine 2.0’ (CCWU) är en fortsättning på projektet ‘CareConnectWithUkraine’ som har bedrivits av Help Ukraine Gothenburg (HUG), Lindholmen Science Park (LSP), International House Gothenburg (IHG) och Västra Götalandsregionen under 11 juli 2022 - 28 februari 2023.

Målet med det efterföljande projektet "CareConnectWithUkraine 2.0" som denna ansökan avser är fortsättning och vidareutveckling av de aktiviteter och insatser som visat sig vara framgångsrika i det tidigare projektet samt att addera en ny dimension kopplat till samarbete med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus. Aktiviteter inplanerade inom projektet:
- Genomförande av två jobbmässor.
- Minst tolv workshops om den svenska arbetsmarknaden (inklusive cv workshop, workshop ‘Practice and prepare for a Swedish Interview’, ‘Practice and prepare for networking in Sweden’).
- Minst tre studiebesök hos olika arbetsgivare.
- Rådgivning för ukrainare på International House Gothenburg under “drop-in" tider, minst två gånger i veckan inklusive stöd under besök till Statens Servicecenter (Skatteverket, Arbetsförmedlingen).
- Arbete med översättning och spridning av relevant och viktig information via sociala mediekanaler: CareConnectWithUkraine Telegram (ca 850 följare), Help Ukraine Gothenburg Facebook grupp (ca 10.1 t följare).
- Samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus med matchning av ukrainare med bakgrund inom sjukvård.
- Samarbete med Göteborgs Universitet. Stöd av ukrainare under ansökningsperiod till GU under vår 2023, förberedelsekurs inför Engelska 6 prov.
- Arbete med kandidatportal.

De flesta aktiviteter inom "CareConnectWithUkraine 2.0" projektet kommer att äga rum i Göteborg därför vi bedömer att projektet kommer att nå ut ukrainare som är bosatta inom Göteborgsregionen (Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn).

Projektets mål är att nå ut till 184 unika deltagare.