2023/00162 - Care ett inkluderande samhälle

Diarienummer:
2023/00162
Namn:
Care ett inkluderande samhälle
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00162
Projektägare:
PersonalPartner Sverige AB, PersonalPartner Sverige AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2022-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 306 578
Beviljat ESF-stöd:
1 306 578
Kontaktperson:
Angelica Söderman
E-post:
angelica.soderman@ppab.eu
Stödmottagare postnr:
93136
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet "Arbete och utbildning för alla - vägen mot ett inkluderande samhälle" har ett tvådelat mål; dels att ge möjlighet till människor som kommit hit från Ukraina att komma ut i arbete, dels att tillgodose offentlig sektor och privata arbetsmarknad med kompetent personal. Vägen mot målet innefattar bland annat att alla deltagare i projektet ges likvärda förutsättningar att uppnå sina individuella mål för arbete. Det innebär att alla aktiviteter i projektet är tillgängliga för samtliga deltagare, att vi arbetar med anpassningar utifrån varje individs behov och att vi genomgående tar hänsyn till frågor om jämställdhet och diskriminering. I projektet kommer vi att arbeta med; matchande insatser mot arbetsgivare i behov av deltagarnas kompetenser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, validering och språkutbildning i svenska och engelska, samhällsinformation och rådgivning.