information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2023/00162 - Care ett inkluderande samhälle

Projektnummer:
2023/00162
Projektägare:
PersonalPartner Sverige AB, PersonalPartner Sverige AB
Namn:
Care ett inkluderande samhälle
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2022-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 306 578
Beviljat ESF-stöd:
1 121 394
Kontaktperson:
Angelica Söderman
E-post:
angelica.soderman@ppab.eu
Stödmottagare postnr:
93136
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet "Arbete och utbildning för alla - vägen mot ett inkluderande samhälle" har ett tvådelat mål; dels att ge möjlighet till människor som kommit hit från Ukraina att komma ut i arbete, dels att tillgodose offentlig sektor och privata arbetsmarknad med kompetent personal. Vägen mot målet innefattar bland annat att alla deltagare i projektet ges likvärda förutsättningar att uppnå sina individuella mål för arbete. Det innebär att alla aktiviteter i projektet är tillgängliga för samtliga deltagare, att vi arbetar med anpassningar utifrån varje individs behov och att vi genomgående tar hänsyn till frågor om jämställdhet och diskriminering. I projektet kommer vi att arbeta med; matchande insatser mot arbetsgivare i behov av deltagarnas kompetenser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, validering och språkutbildning i svenska och engelska, samhällsinformation och rådgivning.