2023/00159 - Care UDRC

Projektnummer:
2023/00159
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ek. förening, Sätt färg på Göteborg
Namn:
Care UDRC
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2023-01-18 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 834 747
Beviljat ESF-stöd:
3 834 747
Kontaktperson:
Louise Nilsson
E-post:
louise.nilsson@sattfargpa.se
Stödmottagare postnr:
41502
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Care Ukrainian Digital Resource Centre (UDRC), är inriktat på att utveckla det redan framgångsrika konceptet och ESF projektet Care EUkraine som bedrivits sedan september 2022. Care EUkraine har redan skapat 50+ anställningar och erbjudit finansierad IT utbildning till 73 ukrainska flyktingar i Västra Götalandsregionen. Utveckling som nu ska ske i Fas 2 projektet inkluderar en komplett digitalisering av intag, introduktion och distansutbildningar inom IT. Digitaliseringen möjliggör ett bredare upptag av deltagare från olika regioner. Processen blir således mer inkluderande och kan nå ukrainska flyktingar som har svårighet att delta på fysiska möten i stora städer. Projektet ämnar skapa arbetsmöjligheter för ukrainska flyktingar i Sverige inom IT-sektorn, klimatprojekt som drivs av Sätt Färg På Göteborg, samt inom ramen för en återuppbyggnadsportal. Projektet planeras i samverkan med Help Ukraine Göteborg och organisationen War Child för att lokalisera lämpliga deltagare och erbjuda dem utbildning och praktik. Målet är att hjälpa deltagarna att uppnå egenförsörjning och förbättra deras möjligheter till permanenta anställningar, särskilt inom IT-området, Mentorskap och en Plattform/Portal kopplad till återuppbyggnaden av Ukraina efter krigsslut. Projektet fokuserar på att erbjuda praktik- och anställningsmöjligheter inom bl.a. IT-området, gärna i företag som som kan vara kopplade till både Sverige och Ukraina för att underlätta en återflyttning.

Målet med projektet är att hjälpa ukrainska flyktingar i Sverige att uppnå egenförsörjning och erbjuda dem permanenta anställningsmöjligheter. Projektet syftar också till att hitta sysselsättning alternativt kompetenshöjande insatser i Sverige som kan kopplas till Ukraina för att underlätta en återflyttning alternativt integration med den svenska arbetsmarknaden.