2023/00156 - Care HERO Boden 2.0

Projektnummer:
2023/00156
Projektägare:
Bodens kommun, Arbetsmarknad och utbildningsförvaltningen, JobbCenter
Namn:
Care HERO Boden 2.0
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2023-04-03 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 373 225
Beviljat ESF-stöd:
1 373 225
Kontaktperson:
Kerstin Brännström
E-post:
kerstin.brannstrom@boden.se
Stödmottagare postnr:
96186
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Den nya gröna industrin får utbildad personal.
Kunskaper i grundläggande engelska har ökat vilket ger målgruppen större möjlighet att bli socialt inkluderad samt ökad anställningsbarhet.
Bodens kommun har tagit tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser.