2023/00155 - Care - Mötesplats Framtid 2

Projektnummer:
2023/00155
Projektägare:
Föreningen Framtidståget, Framtidståget
Namn:
Care - Mötesplats Framtid 2
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2023-04-10 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 715 603
Beviljat ESF-stöd:
3 715 603
Kontaktperson:
Sebastian Sjöström
E-post:
projekt@framtidstaget.se
Stödmottagare postnr:
12653
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet riktar sig till kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina och som har fyllt 18 år. Detta projekt är en fortsättning av verksamhet som inleds av Föreningen Framtidståget sedan september 2022 med syfte att hjälpa människor som hade flytt kriget i Ukraina att etablera sig snabbare i Sverige. Verksamheten finansierades av Europeiska Socialfonden.

Sedan september 2022 har minst 300 personer ur målgruppen tagit del av våra insatser. Under 2023 planerar vi att fortsätta att arbeta med målgruppen med ett förstärkt projektteam och utökade aktiviteter, och satsa på att hjälpa fler kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet att närma sig ett jobb eller utbildning i Sverige.

Projektets delmål kommer att vara:
- att hjälpa målgruppen förbättra sina språkkunskaper i svenska och engelska för att kunna snabbare komma ut på arbetsmarknaden,
- att öka målgruppens kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, samt erbjuda matchande insatser,
- att komplettera målgruppens yrkeskunskaper,
- att erbjuda stöd till målgruppen för att kunna hantera traumatiska upplevelser efter kriget och underlätta etableringsprocess i ett nytt land, därtill minska risken för exploatering.

För att kunna uppfylla målen planerar vi att genomföra följande kurser / aktiviteter:
- kurser i svenska och engelska,
- arbetsmarknadsträffar i grupper,
- individuell vägledning och matchning till arbete,
- programmeringskurs,
- webbutvecklingskurs,
- frisörkurs,
- datakurs för nybörjare,
- manikyr och ögonbrynsstyleing-kurs
- samtalsstöd i grupper.

Förväntade resultat och effekter för projektet är att:
- minst 300 personer tar del av Framtidstågets insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden;
- de flesta deltagarna uppger sig ha upplevt ökad social delaktighet;
- 70% av projektets deltagare övergår till arbete och självförsörjning alternativt uppger sig ha gjort stegförflyttning mot egen försörjning;

Målgruppen för projektet är nyanlända som är arbetslösa och omfattas av massflyktsdirektivet, inklusive ungdomar mellan 18 och 25. Målgruppen kommer delta i projektet både som deltagare, anställda och volontärer.

Genom att erbjuda målgruppen en trygg och säker mötesplats, där de har fokus på sin framtid och att stärka sina möjligheter till egen försörjning- är vår vision att bidra till en mer hållbar och inkluderande samhällsutveckling.