2023/00154 - CARE for Ukraine

Diarienummer:
2023/00154
Namn:
CARE for Ukraine
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00154
Projektägare:
Soulidarity & HumanRights, Soulidarity & HumanRights - Project Ukraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
370
Projektperiod:
2023-03-21 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 653 932
Beviljat ESF-stöd:
1 653 932
Kontaktperson:
James Andersson
E-post:
james@soulidarityhr.com
Stödmottagare postnr:
19453
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet ämnar att föra samman relevanta aktörer inom flera sektorer, var syfte är att underlätta för individer som lyder under massflyktsdirektivet att göra stegförflyttning mot arbete och självförsörjning. Mötesplatsen är en digitalplattform som kommer användas direkt av deltagare tillsammans med relevanta aktörer som ämnar att hjälpa individer att komma närmare arbetsmarknaden. Projektet kommer också själv att utforma arbetsmarknadsintegrerande material till plattformen. Plattformens arbete kompletteras med en fysisk mötesplats i Stockholm för att utöka målgruppens nytta av plattformen oavsett förutsättningar, samt att bedriva kompetensutvecklande och informativa insatser.