information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2023/00154 - CARE for Ukraine

Projektnummer:
2023/00154
Projektägare:
Soulidarity & HumanRights, Soulidarity & HumanRights - Project Ukraine
Namn:
CARE for Ukraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
370
Projektperiod:
2023-03-21 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 653 932
Beviljat ESF-stöd:
1 653 932
Kontaktperson:
James Andersson
E-post:
james@soulidarityhr.com
Stödmottagare postnr:
19453
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet ämnar att föra samman relevanta aktörer inom flera sektorer, var syfte är att underlätta för individer som lyder under massflyktsdirektivet att göra stegförflyttning mot arbete och självförsörjning. Mötesplatsen är en digitalplattform som kommer användas direkt av deltagare tillsammans med relevanta aktörer som ämnar att hjälpa individer att komma närmare arbetsmarknaden. Projektet kommer också själv att utforma arbetsmarknadsintegrerande material till plattformen. Plattformens arbete kompletteras med en fysisk mötesplats i Stockholm för att utöka målgruppens nytta av plattformen oavsett förutsättningar, samt att bedriva kompetensutvecklande och informativa insatser.