2023/00153 - Care - Språk och arbete

Diarienummer:
2023/00153
Namn:
Care - Språk och arbete
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00153
Projektägare:
SweTeach AB, SweTeach AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2023-03-20 - 2023-09-30
Total projektbudget:
875 320
Beviljat ESF-stöd:
875 320
Kontaktperson:
Rebecca Andersson
E-post:
rebecca@sweteach.se
Stödmottagare postnr:
41311
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Vi på SweTeach vill tillsammans med New to Sweden genomföra ett åtta veckor långt utbildningsprogram i två omgångar med fokus på språkstudier i svenska och arbetsfrämjande insatser. Genom föreläsningar, samtalsövningar, lektioner, workshops, digitala verktyg och självstudier kommer kvinnor och män från Ukraina att utveckla grundläggande kunskaper i det svenska språket och närma sig ett arbete med nya insikter och konkreta verktyg.