2023/00148 - Care för Ukrainare

Diarienummer:
2023/00148
Namn:
Care för Ukrainare
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00148
Projektägare:
Insamlingsstiftelsen HOPE worldwide Sweden, HOPE worldwide Sweden
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2023-03-31 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 314 184
Beviljat ESF-stöd:
1 314 184
Kontaktperson:
Kristina Erkenborn
E-post:
kristina.erkenborn@gmail.com
Stödmottagare postnr:
11862
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet syftar till att hjälpa ukrainare mellan 18 – 65 år att integreras i Sverige.
Vi har, i Sverige, många exempel där nyanlända inte fått chansen att bli en del av det svenska samhället. Ofta har de varken lärt sig den sociala samvaron, förutsättningarna eller lärt sig det svenska språket. Det skapar isolering och utanförskap.
Sverige är ett fantastiskt land och det finns många privatpersoner, föreningar, organisationer och företag som gör ett enormt arbete för att hjälpa ukrainare. Många är professionella och inriktade på rekrytering av arbete, juridisk hjälp, osv.
Projektet "Care – för Ukrainare" kommer fortsätta med det vi är bra på, dvs. att genom frivilliga volontärer bjuda på fika, prata svenska, arrangera svenskkurser, syförening, hjälpa med CV, m.m. Dvs. göra aktiviteter tillsammans med ukrainare för att skapa förutsättningar för dem att bli en del av samhället som direkt och indirekt underlättar för att försörja sig själv.
Vår vision är att så många som möjligt ska kunna föra ett naturligt samtal på svenska över en fika.
Vårt mål är att 200 gäster varje månad engageras i relevanta aktiviteter, motiverade av vår vision.