2023/00136 - Care OneGoal

Projektnummer:
2023/00136
Projektägare:
Lokalt Ledd Utveckling Halland, Verksamhetskontoret
Namn:
Care OneGoal
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2023-04-11 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 314 485
Beviljat ESF-stöd:
1 314 485
Kontaktperson:
Marion Eckardt
E-post:
marion.eckardt@lluh.se
Stödmottagare postnr:
31480
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Efter att konflikten i Ukraina bröt ut och massflyktsdirektivet omsattes, har flera Ukrainska flyktingar anlänt till hela EU, även till Sverige och Västsverige. 560 arbetsföra kvinnor är registrerade i Halland och 265 i Helsingborg. Det har skett flera förändringar av regelverk för att underlätta för denna grupp att inträda på arbetsmarknaden men barriärerna i att få ett arbete rör inte bara regelverket.

Care OneGoal är därför till för att hjälpa flyktingar som omfattas av EUs massflyktsdirektiv med det som är viktigast för dem: att lära känna svenskar och få ett jobb.

OneGoal är en metod som tagits fram av WOW och som visat stor framgång under senare år med 100 personer i arbete, med kandidater som har en bred spridning i utbildningsbakgrund. OneGoal metoden är en 1:1 coachning av migranterna under en begränsad tid. Processen kräver färre än 30 timmar från den etablerade svensken och 75% av migranterna får arbete (ej praktik). Genom tidigare projektstöd har WOW kunnat både validera och digitalisera processen.

I Care OneGoal ska vi översätta och anpassa OneGoal samt genomföra 10 utbildningsmoduler i förberedningssyfte till OneGoal för att möjliggöra för 20 personer inom EUs massflyktsdirektiv att genomgå OneGoal. 80 personer ska erbjudas våra utbildningsmoduler och få information om svenska arbetsmarknaden. Syftet är att samtliga deltagare skall förflyttas närmare ett arbete. Genom att underlagen ökar, ökar möjligheten att även efter projekttidens slut att fortsätta arbeta med målgruppen