2023/00125 - Care Ukraina Entreprenuership

Diarienummer:
2023/00125
Namn:
Care Ukraina Entreprenuership
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00125
Projektägare:
Sviff Ekonomisk Förening, SvIFF ekonomisk förening
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2023-03-06 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 652 100
Beviljat ESF-stöd:
3 652 100
Kontaktperson:
Hans Hallengren
E-post:
hans@sviff.se
Stödmottagare postnr:
11227
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet Care Ukrainia Entrepreneurship vänder sig till män och kvinnor från Ukraina som är på flykt och omfattas av massflyktsdirektivet. I projektet som leds av SvIFF kommer deltagare att erbjudas utbildningsinsatser, seminarier och personlig coachning för att förbereda deltagarna för att starta företag i Sverige. Målet är att förflytta deltagarna mot egenförsörjning genom framför allt att starta eget företag men också, om tillfälle finns, genom att deltagarna får ett arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden. Projektet kommer också att ge deltagarna ökad kunskap om samhället mer generellt. Genom den metodik SvIFF använder i genomförandet av projektet kommer deras känsla av inkludering i samhället att öka och deras engagemang och egenmakt att stärkas.