2023/00091 - Care of Norrland

Projektnummer:
2023/00091
Projektägare:
Sensus Norrland, Umeåkontoret
Namn:
Care of Norrland
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2023-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 936 918
Beviljat ESF-stöd:
2 936 918
Kontaktperson:
Simon Miderfjäll
E-post:
simon.miderfjall@sensus.se
Stödmottagare postnr:
89132
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet är ett samverkansprojekt mellan studieförbundet Sensus Norrland samt Luleå stift och Härnösand stift samt dess församlingar.
Projektet vänder sig till små och medelstora orter i de områden som inkluderar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Målet är att nå personer som flytt kriget i Ukraina, stärka dessa i språk, samhällskunskap och arbetsmarknad parallellt med att arbeta med social inkludering i samhället.
I projektets förarbete har vi kunnat se att många Care-projekt gynnar de som bor i stora städer. Den centrala utplaceringen av ukrainare runt om i Sverige har gjort att det i många små och medelstora kommuner finns för få ur målgruppen för att kunna genomföra en kvalitetsmässigt god verksamhet. Antalet, och därmed också resurserna, är för små. Ingen enskild organisation, varken kommunen eller andra organisationer på orten, kan genomföra aktiviteter. Därför krävs ett strukturerat och organiserat arbete på dessa mindre orter.
Svenska kyrkan har genom sina knappt 1300 församlingar en unik organisation med närvaro i samtliga kommuner i Sverige, stora som små. Man har också stor erfarenhet av att arbeta med den målgrupp som denna utlysning avser. Sensus i sin tur har en lång erfarenhet av att utbilda målgruppen i både språk, samhällskunskap och arbetsmarknadsrelaterade frågor genom de insatser som regeringen har gett studieförbunden via Folkbildningsrådet.
Genom det samarbete mellan Sensus och Svenska kyrkan som denna ansökan bygger på menar vi att vi kan erbjuda målgruppen ett arbetssätt som är anpassat till ett mindre samhälle. Metoden av att arbeta med språk, samhällskunskap och arbetsmarknad i sig är inte unik. Däremot är projektets tydliga vinkel att hitta arbetssätt i små och medelstora kommuner unikt.
Under analys- och planeringsfasen kommer en kartläggning att genomföras för att identifiera ett antal församlingar som har rätt förutsättningar för att, tillsammans med projektet, arbeta med målgruppen. Under projektets genomförande kommer vi kunna erbjuda 50 personer utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknad kombinerat med praktik i en församling eller på annat ställe utifrån deltagarens egna önskemål. Den lokala församlingen använder Mary-metoden som verktyg för att nå verklig stegförflyttning mot anställbarhet utifrån individens förutsättningar. Metoden är framtagen av Svenska kyrkan och finns i ett flertal församlingar runt om i Sverige. Under 2022/2023 kommer mins 500 personer inom Svenska kyrkan att utbildas i metoden.
Projektet ansöker om just över tre miljoner för genomförandet av hela projektet. Projektet ska starta upp så fort som möjligt och vara planerat, genomfört, utvärderat och redovisat den sista september 2023.