2023/00061 - Care in Laholm

Projektnummer:
2023/00061
Projektägare:
Laholms kommun, Vuxenutbildningen
Namn:
Care in Laholm
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2023-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
711 359
Beviljat ESF-stöd:
711 359
Kontaktperson:
Rebecca Rosenberg
E-post:
rebecca.rosenberg@laholm.se
Stödmottagare postnr:
31280
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet innebär att genom insatser kunna öppna upp SFI-liknande språkundervisning för denna målgrupp med möjlighet till kvällsundervisning, undervisning som syftar till att öka den digitala kompetens samt samhällsorientering och arbetsmarknadsinformation som extra insatser kommer erhållas utifrån intresse och behov. Målgruppen efterfrågar SFI-liknande språkundervisning och bedömer att det kommer ge dem de verktyg och språkliga förutsättningar som kommer främja inträde på arbetsmarknaden på ett mer tillfredställande sätt än den språkundervisning som hittills varit tillgänglig målgruppen.

Effekten av den SFI-liknande språkundervisningen är att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ett arbete ökar.

- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
- Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen
- Att deltagare i projektet gjort stegförflyttning mot egen försörjning