information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2023/00048 - Care-till arbete med familj

Projektnummer:
2023/00048
Projektägare:
Svenska med baby, Svenska med baby
Namn:
Care-till arbete med familj
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2023-02-20 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 892 379
Beviljat ESF-stöd:
2 892 379
Kontaktperson:
Meyling Calero
E-post:
meyling@svenskamedbaby.se
Stödmottagare postnr:
12845
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

CARE - Till arbete med familj kommer att drivas av Svenska med Baby för kvinnor och män från Ukraina (under massflyktsdirektivet), med särskilt fokus på ukrainska kvinnor med barn, på deras väg gentemot anställning, egen försörjning, social inkludering samt bättre psykiskt och fysiskt välmående.
Vi kommer att erbjuda målgruppen arbetsfrämjande och hälsofrämjande insatser där alla aktiviteter är barnanpassade för att säkerhetsställa att målgruppen med (små) barn ska kunna delta på ett positivt och tryggt sätt. Alla insatser använder metoder som främjar språkinlärning och social delaktighet.
Vårt övergripande syfte är att så många som möjligt kommer i arbete (minst 20%), samt att alla deltagare gjort en stegförflyttning gentemot sysselsättning i Sverige.