information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2023/00044 - Care - Åre cares

Projektnummer:
2023/00044
Projektägare:
Åre kommun, Integration och lärande
Namn:
Care - Åre cares
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
8
Projektperiod:
2023-02-13 - 2023-09-29
Total projektbudget:
491 410
Beviljat ESF-stöd:
491 410
Kontaktperson:
Kicki Lundström Persson
E-post:
kicki.lundstrom@are.se
Stödmottagare postnr:
83722
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Syftet med projektet Care - Åre Cares är att personer i åldersgruppen 18 – 64 år som omfattas av massflyktsdirektivet och bor i Åre kommun ska komma ut i arbete eller göra stegförflyttningar mot arbete, uppnå eller närma sig egen försörjning och öka sin upplevelse av social delaktighet. Genom projektet får målgruppen ta del av insatser så som svenskundervisning, samhällsorientering, kunskap om svensk arbetsmarknad, kartläggning och yrkesmatchning, mentorskap och aktiviteter som främjar social delaktighet. Dessa insatser har som mål att målgruppen kommer ut i eller närmar sig arbete och/eller studier, att deras sociala delaktighet ökar och att de gör stegförflyttningar till egenförsörjning.