2023/00044 - Care - Åre cares

Diarienummer:
2023/00044
Namn:
Care - Åre cares
Projektnummer:
2023/00044
Projektägare:
Åre kommun, Integration och lärande
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
8
Projektperiod:
2023-02-13 - 2023-09-29
Total projektbudget:
491 410
Beviljat ESF-stöd:
491 410
Kontaktperson:
Kicki Lundström Persson
E-post:
kicki.lundstrom@are.se
Stödmottagare postnr:
83722
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Syftet med projektet Care - Åre Cares är att personer i åldersgruppen 18 – 64 år som omfattas av massflyktsdirektivet och bor i Åre kommun ska komma ut i arbete eller göra stegförflyttningar mot arbete, uppnå eller närma sig egen försörjning och öka sin upplevelse av social delaktighet. Genom projektet får målgruppen ta del av insatser så som svenskundervisning, samhällsorientering, kunskap om svensk arbetsmarknad, kartläggning och yrkesmatchning, mentorskap och aktiviteter som främjar social delaktighet. Dessa insatser har som mål att målgruppen kommer ut i eller närmar sig arbete och/eller studier, att deras sociala delaktighet ökar och att de gör stegförflyttningar till egenförsörjning.