2022/00868 - Mentor Care

Diarienummer:
2022/00868
Namn:
Mentor Care
Projektnummer:
2022/00868
Projektägare:
Nema Problema, Nema Problema
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2022-08-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 319 119
Beviljat ESF-stöd:
1 319 119
Kontaktperson:
Ante Nordqvist
E-post:
ante@nemaproblema.se
Stödmottagare postnr:
11865
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Utlandsfödda har väsentligt lägre sysselsättning än inrikes födda svenskar. Detta försämrar deras chanser att integreras i Sverige. Därför jobbar Nema Problema med integrationsåtgärder som bidrar till möjlighet för etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Inom projektet Mentor Care inlåts ukrainare under massflyktsdirektivet i ett mentorprogram där de matchas med en mentor som har längre erfarenhet av att arbeta i Sverige och som under månadsvisa träffar stödjer adepten på sin väg mot arbetsmarknaden. Vidare rymmer programmet digitala verktyg och gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Deltagare synliggörs dessutom för en pool av rekryteringsbolag som kan utgöra en direkt länk till arbetsmarknaden.