2022/00867 - Care for Digi-preneurs

Projektnummer:
2022/00867
Projektägare:
Linnéuniversitetet, Linnéuniversitetet
Namn:
Care for Digi-preneurs
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2023-01-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 397 508
Beviljat ESF-stöd:
1 397 508
Kontaktperson:
Jan Aidemark
E-post:
jan.aidemark@lnu.se
Stödmottagare postnr:
35195
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet CARE for digi-preneurs ska ge möjligheter åt en utvald grupp immigranter från Ukraina, att utveckla sina förmågor till entreprenöriellt handlande och på detta sätt närma sig det svenska arbetslivet. Deltagarna i projektet ska ges möjligheter att utnyttja och utveckla sina kunskaper, och ges stöd att arbeta fram affärsidéer som är relevanta för ett svenskt näringsliv. Detta med ett särskilt fokus på handel eller annan affärsverksamhet mellan Ukraina och Sverige. Baserat på teorier och metod från området internationella affärer och digitala transformationer ska ett utbildningspaket utvecklas och erbjudas till en utvald grupp av deltagare från Ukraina.

Projektet kommer att genomföras i ett antal steg. Först rekrytering, identifiering, screening av deltagare. God tillgänglighet kommer att erbjudas. Från en bredare grupp kommer urvalet att göras mot en snävare grupp motiverade. Fokus är på personer som kan anses ha goda förutsättningar och att dessa erbjuds att bli deltagare. Efter rekrytering blir det en period av individuell coachning. Deltagare ges stöd i form av innovation och entreprenörskap coachning för att förbereda sig inför utbildning. Här ska ett personligt business case grundas för att deltagaren ska vara förberedd inför utbildningen. Utbildning kommer ett levereras genom ett antal workshop dagar med följande fokus: entreprenörskap, digitalisering av verksamheter, import och export affärer, start upp i praktiken och affärer mellan Sverige och Ukraina. Sedan följer en period av vidare utveckling av affärsidéer under mentorskap. Projektet avslutas med möten mellan deltagare med sina start ups och lokalt näringsliv.

Projektet fokus är mot aktivering av deltagares förmågor och erfarenheter och att ge stöd för att utveckla dessa i en svensk affärskontext. Dessa start up idéer kan ge upphov till nätverks utveckling och bli en grogrund för affärsverksamheter som involverar olika typer företag i en bred Sverige-Ukraina kontext. Det kan även vara ingångar för enskilda deltagare att arbete med eller i enskilda svenska företag.