information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00859 - Care Ukraina KFUM

Projektnummer:
2022/00859
Projektägare:
KFUK-KFUM Stockholm Gotland, KFUK-KFUM Stockholm Gotland
Namn:
Care Ukraina KFUM
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
102
Projektperiod:
2023-02-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
4 037 161
Beviljat ESF-stöd:
4 037 161
Kontaktperson:
Senai Berhane
E-post:
senai@ucarekfum.se
Stödmottagare postnr:
11629
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

I linje med organisationens värdegrund vill vi verka för meningsfulla aktiviteter och aktiv sysselsättning för både barn och vuxna. Vi tror att genom att skapa projektanställningar för ukrainska flyktingar kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för att introduceras i samhället, då vi står för en inkluderande miljö med engagerade medarbetare.
KFUM har sedan i mars 2022 haft målgruppen i sina lokaler och olika samarbeten har genomförts. I dagsläget har vi hundratals ukrainska flyktingar som dagligen befinner sig hos oss. Då vi har direktkontakt med deltagarna i detta projekt och har byggt upp en relation med dem under en lång tid gör att vi går in i detta projekt med ödmjukhet och stor tillförsikt. KFUM vill så gärna hjälpa denna utsatta grupp av människor. I och med detta projekt kan vi hjälpa ett 100-tal medmänniskor med att utbilda sig så att de har större chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi kan inte hjälpa alla, men vi kan hjälpa några!
Ukrainska flyktingar, företrädesvis kvinnor hjälps på detta sätt in på arbetsmarknaden via detta projekt då de lär sig språk och hur det svenska samhället fungerar. Jämställdhetsmyndigheten säger att: Det finns också tendenser på att personer på olika sätt försöker utnyttja flyktingars utsatthet och brottsutredningar om prostitution och människohandel har inletts". Vi anser att detta gör att detta projekt blir extra angeläget att dessa ukrainska kvinnor kommer in i det svenska samhället och får en anställning. Ett annat starkt argument att genomföra detta projekt är att de som är tänkta att projektanställas själva är ur målgruppen då även de är ukrainska flyktingar. Så redan vid projektstart har projektet genererat arbete till Ukrainska flyktingar, som är ett av målen med projektet.
Vi vill anställa de lärare/instruktörer som ska utbilda målgruppen. På det sättet har vi större möjligheter att anpassa utbildningen till målgruppens olika behov.
KFUM Stockholm Gotland känner att vi har bra kompetens och verktyg att kunna analysera, implementera, utveckla och utvärdera detta projekt. De tilltänkta projektanställda har relevant och bred utbildning där de kompletterar varandra på ett bra sätt.
Ur jämställdhetsperspektivet är urvalet begränsat då målgruppen nästan är uteslutande kvinnor. Detta på grund av att män mellan 18-60 år inte får lämna Ukraina. Men arbetsuppgifterna i projektet är definitivt jämlika då de riktar sig lika mycket till kvinnor som män då KFUM har en medlemsbas på cirka 18000 medlemmar där nästan hälften är män och hälften kvinnor. Dessutom riktar sig projektet till nationella, regionala och lokala mål, baserat på KFUM:s värdegrund där vi inte ser någon skillnad på kön, etnicitet, sexualitet, religion eller socioekonomisk bakgrund.
Den största risken med att vi inte når de mål vi har för projektet är naturligtvis att dessa ukrainska flyktingar flyttar hem om kriget tar slut. Vilket i sin tur är en stor seger i sig. Gällande projektets tillgänglighet så kommer projektets handikappanpassade lokaler och kontor finnas mitt i verksamheten och under samma tak i centrala Stockholm tillsammans med fyra andra lokalföreningar. Informationen om projektet kommer att spridas via hemsidor och sociala medier där både huvudsökande och samarbetspartners informerar om projektets aktivitet via sina kontaktnät.
Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det betyder att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Detta är något de projektanställda kommer att jobba med varje dag. Hos KFUM är alla välkomna, oavsett vem du är och var du kommer ifrån.