2022/00858 - Care - Vårda GR

Projektnummer:
2022/00858
Projektägare:
2220000265, GR Arbetsmarknad och Social välfärd
Namn:
Care - Vårda GR
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
25
Projektperiod:
2023-02-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 822 526
Beviljat ESF-stöd:
1 822 526
Kontaktperson:
Ebba Bothén
E-post:
ebba.bothen@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Kompetensförsörjning inom offentlig sektor har varit ett fokusområde för Göteborgsregionen (GR) och de 13 medlemskommunerna under flera års tid. GR har de senaste åren utvecklat ett framgångsrikt koncept med branschråd inom äldreomsorg för att möta behovet av personal inom branschen. Dock så behöver fler innovativa steg tas för att möta personalförsörjningsbehovet inom den kommunala vård- och omsorgen. Inom målgruppen som omfattas av massflyktsdirektivet finns det individer boende i GR:s geografiska område som sedan tidigare har utbildning och/eller erfarenhet från vårdsektorn men som saknar kunskaper i det svenska språket vilket hindrar deras inträde på den svenska arbetsmarknaden. Projekt Care - Vårda GR avser att stärka målgruppen i vårdsvenska, genom utbildning, och skapa vägar in till den kommunala vård- och omsorgen genom studiebesök, praktik och med ambition att projektdeltagare på sikt kan erbjudas anställning på sommarvikariat eller timanställningar.