2022/00608 - Care - us more

Diarienummer:
2022/00608
Namn:
Care - us more
Projektnummer:
2022/00608
Projektägare:
Bergs kommun, Tillväxtavdelningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
10
Projektperiod:
2023-02-01 - 2023-09-29
Total projektbudget:
815 401
Beviljat ESF-stöd:
815 401
Kontaktperson:
Elin Pettersson
E-post:
elin.pettersson@berg.se
Stödmottagare postnr:
84521
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Bergs kommun väntas ta emot ett antal flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Då den här gruppen inte omfattas av de etableringsstöd som finns för andra grupper så behöver vi arbeta med aktiviteter som skyndar på och underlättar för de som är i arbetsför ålder att komma ut i arbete eller praktik. Något som kommer att gynna både målgruppen och arbetsgivarna i kommunen. Många företag i Bergs kommun liksom den kommunala sektorn har brist på arbetskraft och den grupp flyktingar som väntas från Ukraina kommer därför att vara ett välkommet tillskott för att hjälpa till att fylla det här behovet.