2022/00607 - CARE-Säter

Diarienummer:
2022/00607
Namn:
CARE-Säter
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00607
Projektägare:
Säters kommun, Dahlander kunskapscentrum
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 328 026
Beviljat ESF-stöd:
1 328 026
Kontaktperson:
Lena Karlsson
E-post:
lena.karlsson@edu.sater.se
Stödmottagare postnr:
78327
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Rysslands invasion av Ukraina 24 februari 2022 ledde till en stor tillströmning av människor från Ukraina till EU, vilket i sin tur ledde till att Sverige aktiverade det så kallade massflyktsdirektivet och samhället gick upp i förhöjd beredskap. Regeringen gav ett tydligt budskap: "den som kan jobba och försörja sig själv bör göra så". CARE utlysningens syfte är detsamma "insatserna bör mot den bakgrunden således inriktas på insatser som bland annat underlättar ett snabbt inträde på arbetsmarknaden". Regeringen är tydlig med att signalera att massflyktstillståndet är ett tillfälligt skydd vars syfte är återvändande när möjlighet ges. Samtidigt har vi i Sverige, och inte minst i Dalarna, en demografisk utmaning. Sverige har en kompetensbrist såväl som brist på individer som ska ersätta alla de individer som går i pension.
Säters kommun har blivit anvisade 36 personer från Ukraina. Vi beräknar att 30 av dessa är vuxna. Enligt massflyktingsdirektivet har dessa inte rätt till svenska undervisning, ej heller till samhällsinformation. Vår erfarenhet från undervisning av nyanlända vuxna säger oss att det är mycket svårt att komma in i samhället och få jobb utan språkkunskaper och förståelse för det svenska samhället. Säter är en liten kommun med stark landsbygdsprofil med många mindre jordbruk. Efterfrågan på arbetskraft inom denna sektor ställer inte krav på akademisk bakgrund och kommunikation på engelska. Erfarenhet av jordbruk och svenska som kommunikationsspråk är det som efterfrågas mest. En annan sektor där det finns arbetskraftsbrist är hotell- och restaurangbranschen, till viss del barnomsorgen och vård- och omsorg. Även här är det främst gymnasial utbildning som efterfrågas.

I en liten kommun som Säter finns goda möjligheter för ukrainare i behov av sysselsättning att möta arbetsgivare som är i behov av kompetent personal. Genom att rusta de individer som finns i kommunen med kompetenshöjning av olika slag i form av språkutbildning i svenska, studiebesök hos arbetsgivare, praktik, skriva CV etcetera, kommer de närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.