information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00602 - Care 2 Mötesplats Ukraina GKS

Projektnummer:
2022/00602
Projektägare:
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, STIFTELSEN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
Namn:
Care 2 Mötesplats Ukraina GKS
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
160
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
6 998 805
Beviljat ESF-stöd:
6 998 805
Kontaktperson:
Anna Bjulemar
E-post:
anna.bjulemar@stadsmissionen.org
Stödmottagare postnr:
41463
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Syftet med projektet är ökad social inkludering och ökade möjligheter för att etablera sig på svenska arbetsmarknaden för målgruppen kvinnor och män från Ukraina och som omfattas av massflyktsdirektivet. Avsikten i projektet är att utifrån deltagarnas behov utveckla och se på förutsättningarna att skapa och erbjuda ett komplement av insatser och aktiviteter som idag inte finns i det ordinarie utbudet i regionen.
Ett mål med projektet är att testa och utvärdera av ny modell för att förflytta deltagare som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv närmare arbetsmarknad och studier. Genomförandet av arbetsmarknadsinsatser består av en palett av insatser på både individ-, grupp- och strategisk nivå.

Göteborg Stadsmission öppnade Mötesplats Ukraina den 23 mars 2022 och bedriver sedan dess verksamhet för människor som flytt från Ukraina. Mötesplats Ukraina håller öppet varje dag mellan kl. 11.00 – 15.00 i Stadsmissionens befintliga lokaler vid Stigbergsliden. Hit är flyktingar välkomna för att äta lunch, hämta upp kläder och hygienartiklar, tvätta, duscha samt träffa andra i liknande situation. Cirka 50 personer per dag kommer till mötesplatsen.
Genom att skapa en trygg plats där de mest basala behoven – mat, förnödenheter, social gemenskap – tillgodoses skapas förutsättningar för målgruppen att nu och på lång sikt kunna ta in samhällsinformation, fokusera på framtiden, det nya landet och dess arbetsmarknad.
Projektmål i genomförandefasen:
100% av deltagarna har deltagit i sociala aktiviteter
90% av deltagarna har deltagit i gruppaktivitet med samhälls- och arbetsmarknadsinformation
80% av deltagarna har ett uppdaterat CV
60% av deltagarna har deltagit i en individuell kartläggning
60% av deltagarna har fått individuell coachning mot arbetsmarknad/studier vid minst två tillfällen
50% av deltagarna har deltagit i språkträning i grupp
30% av deltagarna har blivit matchade mot potentiell arbetsgivare
25% av deltagarna har varit på språk- eller arbetspraktik i 2 veckor eller mer
20% av deltagarna har fått jobb