2022/00583 - Care- Work for Ukrainians west

Diarienummer:
2022/00583
Namn:
Care- Work for Ukrainians west
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00583
Projektägare:
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, Folkuniversitetet i Göteborg
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2023-01-16 - 2023-09-30
Total projektbudget:
14 596 799
Beviljat ESF-stöd:
14 596 799
Kontaktperson:
Björn Tjällgren
E-post:
bjorn.tjallgren@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
40317
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Folkuniversitetets ESF-projekt "Care- Work for Ukrainians west" syftar till att sysselsätta 50% av alla deltagare. Samverkan sker med kommuner, branschorganisationer och civilsamhället för att nå ut till målgruppen och matcha deltagarna till arbete eller utbildning.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
- Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.
- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
- Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen
- Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning

RESULTAT
- Av de 400 deltagare som vi skall nå i projektet, är vårt mål att minst 50% skall gå vidare till anställning eller påbörja längre utbildning.
- Att målgruppen har skapat en social plattform och därmed goda förutsättningar för att acklimatisera sig geografiskt.
- Att samtliga deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, en könsstereotyp arbetsmarknad och jämställdhet, vilka alla ingår i projektets implementering avseende de horisontella principerna.
- Att Folkuniversitetet, som projektägare, sprider effekten av genomförandet, vidare till berörda partners (ESF, Länsstyrelse, Kommun, Region med flera, som anses dra nytta av dess effekter).

Projektets genomförande består av en kedja av insatser mot arbete och utbildning. Insatserna består av:
- Individuell handledning
- Kartläggning
- Språkträning
- Kompetensutveckling (yrkessvenska, IT-kunskap) och validering
- Självledarskap och hälsofrämjande insatser
- Matchning

RESURSER
Projektet leds av en styrgrupp, bestående av: Projektledning, ekonom, utvärderare och representanter från samarbetspartners. Projektet bemannas med handledare, lärare, karriärvägledare och språkstöd, stationerade i Västra Götalands län, Hallands län samt Värmlands län.