2022/00570 - Care-for U Norr

Projektnummer:
2022/00570
Projektägare:
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen
Namn:
Care-for U Norr
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2022-10-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 985 096
Beviljat ESF-stöd:
2 985 096
Kontaktperson:
Viktor Kåreborn
E-post:
viktor.kareborn@amf.lulea.se
Stödmottagare postnr:
97185
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Det pågående kriget i Ukraina har medfört en ökad andel ukrainare till Luleå. Samtidigt står Luleå och Norrbotten inför en omfattande kompetensförsörjningsutmaning och en stor samhällsomställning. Detta projektet syftar till att ta tillvara på de män och kvinnor från Ukraina som bor i Luleå och omfattas av massflyktingdirektivet genom att stötta dem till arbete eller studier samt öka deras känsla av social delaktighet i samhället och genom detta bidra till kompetensförsörjningen. Projektet omfattar olika steg kopplat till individerna som kartläggning av kompetens, insatser som matchning, cv-skrivning, kontakter med arbetsgivare, praktik, deltagande i fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsinformation etc. samt deltagande i minimässor och evenemang. Projektet omfattar även olika steg kopplat till arbetsgivare som mässor, breddad rekrytering, stöd vid anställning mm. Med projektets insatser kommer fler att få ett arbete eller närma sig arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till kompetensförsörjningen i Luleå.