2022/00569 - Care 2 Köping- Ukraina

Diarienummer:
2022/00569
Namn:
Care 2 Köping- Ukraina
Projektnummer:
2022/00569
Projektägare:
Köpings Kommun, Vuxenutbildningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-04-04 - 2023-09-30
Total projektbudget:
5 067 690
Beviljat ESF-stöd:
5 067 690
Kontaktperson:
Caroline Evenbom
E-post:
caroline.evenbom@koping.se
Stödmottagare postnr:
73185
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Köpings kommun har under våren 2022 tagit emot ungefär 150 personer från Ukraina. Merparten av de individer som kom till Köping fick boende genom privata kontakter. När Migrationsverket flyttade över boendeansvaret för de som behövde hjälp med boende för de individer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet på kommunerna så bodde merparten kvar i
kommunen då de hade privatboende. Intentionen med projektet är att ge individerna från Ukraina den bas de behöver för att kunna ta sig till nästa steg i systemet. Utan grundläggande kunskaper i svenska och om hur det svenska systemet fungerar hamnar dessa individer i underläge både gentemot sina barn och gentemot andra arbetssökande i Sverige. Denna ojämlikhet
vill vi kunna motverka. Den del av målgruppen som har medicinsk akademisk utbildning kommer delta i Köpings utbildning som heter SFA. Vi kommer att ha ukrainsk/rysktalande projektpersonal som kan fungera som en bro mellan det svenska samhället och de nyanlända. Projektperioden kommer att vara från 2022-04-04 till 2023-09-30.