2022/00565 - CARE - Stödcentrum

Projektnummer:
2022/00565
Projektägare:
Östergötlands Stadsmission, Östergötlands Stadsmission
Namn:
CARE - Stödcentrum
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2023-01-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
5 844 177
Beviljat ESF-stöd:
5 844 177
Kontaktperson:
Carin Edward
E-post:
carin.edward@linkopingsstadsmission.se
Stödmottagare postnr:
58222
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet siktar till att ge förutsättningar att kunna etablera sig och stärka anställningsbarhet för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet i åldrarna 18–64 år och rusta dem för arbetslivet genom individuellt anpassade insatser. Under projektets gång kommer vi att utveckla samverkan inom offentligt och privat näringsliv samt organisationer inom civilsamhället för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad i Östergötland.
Projektet syftar till att arbeta utifrån Stadsmissionens modell för snabb etablering av målgruppen med begränsade språkkunskaper på den svenska arbetsmarknaden i branscher såsom vård & omsorg, service och handel. Arbetsmodellen består av en kombination av samhällsorientering, arbetsförberedande insatser, språkpraktik, yrkespraktik, hälsofrämjande
insatser och aktiviteter med syfte att öka gemenskap och social inkludering samt yrkesvägledning och matchning gentemot företag i behov av arbetskraft. Detta gör att en typ av projektets samarbetspartners består av arbetsgivare. Därigenom erbjuds information och utbildning kring entreprenörskap och arbetsmarknad. Resultat kommer att bli att fler kvinnor och män ur målgruppen ska komma närmare arbete eller studier. Genom väl upparbetade kontakter samt ett stort förtroendekapital hos såväl deltagare som myndigheter, organisationer och allmänhet har vi därför goda förutsättningar att möta upp behov hos människor som sökt skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.