information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00563 - Care-Svenska & fritid för alla

Projektnummer:
2022/00563
Projektägare:
RF-SISU Uppland, RF-SISU Uppland
Namn:
Care-Svenska & fritid för alla
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
110
Projektperiod:
2022-10-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 026 616
Beviljat ESF-stöd:
2 026 616
Kontaktperson:
Eva Dovebris
E-post:
eva.dovebris@rfsisu.se
Stödmottagare postnr:
75460
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

I kommunerna Sigtuna och Enköping bor idag flyktingar från Ukraina som har svårigheter att ta del av samhället och komma in på arbetsmarknaden, vilka utgör målgruppen för detta projekt. Genom detta projekt gör RF-SISU Uppland insatser för att stärka dessa individers delaktighet i samhället samt möjliggöra en stegförflyttning närmare arbete och/eller studier. Detta sker i en kombination av en metod som består av två olika insatser. Den ena insatsen är svenskundervisning med fokus på vardagssvenska eller yrkesinriktad svenska allt efter deltagarnas behov och önskemål. Den andra insatsen är aktiviteter som genomförs med lokala idrottsföreningar för att möjliggöra att deltagarna får tillgång till fysisk aktivitet och information och framför allt erfarenhet om vad det lokala föreningslivet har att erbjuda. Delaktighet är ett ledord inom idrottsrörelsen och för att faktiskt förstå ordets innebörd så är det viktigt att målgruppen inte bara får information om vad detta innebär utan också får möjlighet att uppleva det i praktiken. Genom dessa insatser så kan målgruppen göra en stegförflyttning närmare arbete och/eller studier genom en språkutveckling, ökad förståelse och egen erfarenhet av föreningslivet och möjlighet till social delaktighet.
Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt, med en tyngd på deltagarnas upplevelse. Även statistik på antalet undervisningstimmar och deltagare kommer att samlas in. Samtliga samarbetsaktörer kommer att ta del av rapporteringen av projektets resultat, samt att delresultat kontinuerligt kommer att spridas internt på RF-SISU Uppland och till idrottsföreningarna i hela distriktet.