2022/00561 - Care Framtid

Projektnummer:
2022/00561
Projektägare:
ArbetsCentralen Sverige AB, ArbetsCentralen Sverige AB
Namn:
Care Framtid
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2023-01-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 891 118
Beviljat ESF-stöd:
2 891 118
Kontaktperson:
Beris Sabotic
E-post:
beris@arbetscentralen.se
Stödmottagare postnr:
25002
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet Din Framtid har som syfte att erbjuda 80 personer i Skåne språkinsatser, validering och arbetsmarknadsinsatser.
Projektägare är Arbetscentralen som har lång erfarenhet av att stötta människor att åstadkomma en förankring på arbetsmarknaden och ett stort nätverk av arbetsgivare i Skåne. Samverkanspart är Medborgarskolan Syd som har ett stort nätverk av personer som omfattas av massflyktsdirektivet genom språkinsatser och uppsökande arbete under 2022.

Deltagarna i projektet kommer att parallellt med arbetsmarknadsinsatserna att erbjudas språkkurser i svenska och engelska samt validering som ett sätt att synliggöra individers kompetens enligt folkbildningens modell. Deltagare kommer bland annat att erbjudas individuell kartläggning och handlingsplan, gruppcoachning, kunskap i arbetsrätt, kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige, bygga på sitt CV, hälsofrämjande aktiviteter, intervjuträning samt få ett ökat nätverk inför fortsatt utbildning/arbete.
Målgruppen personer som omfattas av massflyktsdirektivet i Ystad, Kristianstad, Örkelljunga och Hässleholms kommun.
Förväntat resultat:
Att deltagare kommer närmare utbildning och arbete samt att upplevelsen av social delaktighet ökar.