information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00561 - Care Framtid

Projektnummer:
2022/00561
Projektägare:
ArbetsCentralen Sverige AB, ArbetsCentralen Sverige AB
Namn:
Care Framtid
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2023-01-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 891 118
Beviljat ESF-stöd:
2 891 118
Kontaktperson:
Beris Sabotic
E-post:
beris@arbetscentralen.se
Stödmottagare postnr:
25002
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet Din Framtid har som syfte att erbjuda 80 personer i Skåne språkinsatser, validering och arbetsmarknadsinsatser.
Projektägare är Arbetscentralen som har lång erfarenhet av att stötta människor att åstadkomma en förankring på arbetsmarknaden och ett stort nätverk av arbetsgivare i Skåne. Samverkanspart är Medborgarskolan Syd som har ett stort nätverk av personer som omfattas av massflyktsdirektivet genom språkinsatser och uppsökande arbete under 2022.

Deltagarna i projektet kommer att parallellt med arbetsmarknadsinsatserna att erbjudas språkkurser i svenska och engelska samt validering som ett sätt att synliggöra individers kompetens enligt folkbildningens modell. Deltagare kommer bland annat att erbjudas individuell kartläggning och handlingsplan, gruppcoachning, kunskap i arbetsrätt, kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige, bygga på sitt CV, hälsofrämjande aktiviteter, intervjuträning samt få ett ökat nätverk inför fortsatt utbildning/arbete.
Målgruppen personer som omfattas av massflyktsdirektivet i Ystad, Kristianstad, Örkelljunga och Hässleholms kommun.
Förväntat resultat:
Att deltagare kommer närmare utbildning och arbete samt att upplevelsen av social delaktighet ökar.