2022/00560 - Care Ukraina vägen till arbete

Projektnummer:
2022/00560
Projektägare:
Vallentuna kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Care Ukraina vägen till arbete
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2022-12-13 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 209 477
Beviljat ESF-stöd:
3 209 477
Kontaktperson:
Omar Farah
E-post:
omar.farah@vallentuna.se
Stödmottagare postnr:
18686
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Care Arbetsmarknadsinsatser i Vallentuna kommun är ett projekt med syfte att stötta etableringen på arbetsmarknaden för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 18-64 år som är bosatta i Vallentuna. Syftet är att skapa förutsättningar för målgruppen för att komma i arbete eller studera. Projektet består av aktiviteter i grupp och individuellt som ger deltagarna verktyg för det som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden. Utifrån individuella önskemål, förutsättningar och kompetens matchas därefter deltagaren med arbetsgivare och utbildningsinsatser. Projektet räknar med 205 registrerade deltagare som under projekttiden kommer i arbete, börjar studera eller gör förflyttningar mot egen försörjning. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete mellan kommunala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer.