information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00500 - Care of folkbildningen

Projektnummer:
2022/00500
Projektägare:
Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådet
Namn:
Care of folkbildningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
118 782 493
Beviljat ESF-stöd:
55 827 772
Kontaktperson:
Kajsa Borgström
E-post:
kajsa.borgstrom@folkbildningsradet.se
Stödmottagare postnr:
10064
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sverige har sedan februari 2022 tagit emot flyktingar i enlighet med EU’s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats arbetstillstånd men få har kunnat ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Folkbildningsrådet är projektägare till projektet Care of Folkbildningen i samverkan med 39 folkhögskolor och 41 studieförbund/avdelningar i hela landet. Målgruppen är kvinnor och män, över 18 år, som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Syftet är att individer inom målgruppen ska komma i arbete och/eller bli socialt delaktiga alternativt uppnå stegförflyttning närmare arbete eller utbildning. Projektets arbetar med att utifrån individuella kartläggningar erbjuda individuellt anpassade aktiviteter inom arbetsmarknad, språk och social inkludering. I detta projekt är det folkhögskolan och studieförbundens uppgift att, med grund i sin vana att möta människor med skiftande förkunskaper, fokusera på att möta de nyanländas behov. Projektet beräknas nå ca 3000 män och kvinnor som omfattas av EU´s massflyktsdirektiv under projektperioden.