2022/00500 - Care of folkbildningen

Diarienummer:
2022/00500
Namn:
Care of folkbildningen
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00500
Projektägare:
Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
118 782 493
Beviljat ESF-stöd:
118 782 493
Kontaktperson:
Kajsa Borgström
E-post:
kajsa.borgstrom@folkbildningsradet.se
Stödmottagare postnr:
10064
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sverige har sedan februari 2022 tagit emot flyktingar i enlighet med EU’s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats arbetstillstånd men få har kunnat ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Folkbildningsrådet är projektägare till projektet Care of Folkbildningen i samverkan med 39 folkhögskolor och 41 studieförbund/avdelningar i hela landet. Målgruppen är kvinnor och män, över 18 år, som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Syftet är att individer inom målgruppen ska komma i arbete och/eller bli socialt delaktiga alternativt uppnå stegförflyttning närmare arbete eller utbildning. Projektets arbetar med att utifrån individuella kartläggningar erbjuda individuellt anpassade aktiviteter inom arbetsmarknad, språk och social inkludering. I detta projekt är det folkhögskolan och studieförbundens uppgift att, med grund i sin vana att möta människor med skiftande förkunskaper, fokusera på att möta de nyanländas behov. Projektet beräknas nå ca 3000 män och kvinnor som omfattas av EU´s massflyktsdirektiv under projektperioden.