2022/00491 - Care - Prepare for work

Projektnummer:
2022/00491
Projektägare:
Umeå kommun, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
Namn:
Care - Prepare for work
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
5 213 926
Beviljat ESF-stöd:
5 213 926
Kontaktperson:
Josefin Denman
E-post:
josefin.denman@umea.se
Stödmottagare postnr:
90325
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Care - Prepare for work är ett projekt som drivs av Umeå kommun och handlar om att förbereda ukrainska flyktingar i norra Sverige för arbetsmarknaden inom fyra bristyrkesområden: vård och omsorg, restaurang och service, pedagogisk verksamhet och barnomsorg samt lager, transport och bygg. Intensiv yrkessvenska kombineras med kortare praktikperioder som ska leda till anställningar för de flesta. Fokus läggs även på hälsostöd till deltagarna samt ett tätt samarbete med arbetsgivare.