2022/00455 - Care for Ukrainian refugees

Diarienummer:
2022/00455
Namn:
Care for Ukrainian refugees
Projektnummer:
2022/00455
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
700
Projektperiod:
2022-07-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
17 774 939
Beviljat ESF-stöd:
17 774 939
Kontaktperson:
Shoresh Ibrahim
E-post:
shoresh.ibrahim@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12126
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet Care for Ukrainian vänder sig till män och kvinnor från Ukraina som är på flykt och omfatts av massflyktsdirektivet. Projektet kommer att erbjuda arbetsmarknadsinsatser i form av Kompetenskartläggning, matchning mot arbete, Arbetsförberedande information, Yrkes­- och branschinformation, CV-skrivning, yrkesmentorskap, studie- och yrkesvägledning.
Förutom arbetsmarknadsinsatser kommer projektet att erbjuda samhällsinformation och vägledning, matchning mot föreningslivet, hälsofrämjande insatser samt schemasatta aktiviteter på boendena med fokus sociala, språkfrämjande och aktiverande insatser.
Målet är att ge deltagarna ökad kunskap om samhället och insatser som kommunen och olika aktörer erbjuder. Att deltagarna får ett arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden, att insatserna som projektet erbjuder stärker deras hälsa/välbefinnande och ökar deras känsla av inkludering i samhället och stärker deras engagemang och egenmakt