information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00445 - Care - Samverkan för Arbete

Projektnummer:
2022/00445
Projektägare:
Lysekils kommun, Arbetslivsförvaltningen
Namn:
Care - Samverkan för Arbete
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-09-29
Total projektbudget:
4 233 876
Beviljat ESF-stöd:
4 233 876
Kontaktperson:
Dan Eriksson
E-post:
dan.eriksson@lysekil.se
Stödmottagare postnr:
45380
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Lysekils kommun tagit en rad beslut om insatser för att underlätta för de kvinnor och män som kommit till Lysekil, på grund av att kriget. Helgen den 12–13 mars tog Lysekils kommun emot cirka 100 skyddsbehövande personer som flytt till följd av Rysslands invasion från Ukraina. För att möta målgruppens behov anställdes två samhällsguider, en som själv kom från Ukraina och kunde engelska och ukrainska och en som var från Lysekil som pratade svenska, engelska och ryska. Syftet med samhällsguiderna var bland annat att erbjuda råd, vägledning och stöttning i olika vardagsfrågor och funderingar man kan ha om det svenska samhället och Lysekil som kommun. Många frågor rörde arbete, sysselsättning och möjlighet att lära sig svenska. Därför inleddes en samverkan med kommunens arbetslivsförvaltning som avsatte en arbetsmarknadskoordinator som på heltid skulle arbeta med matchingsarbete mellan målgruppen och företag/arbetsgivare. Vi anställde också en extern konsult som arbetat som socialsekreterare/handläggare och som arbetat med att kompetenskartlägga alla individer över 18 år som är intresserade av att arbeta och har hanterat kontakten med myndigheter och andra aktörer. Dessutom avsattes en heltidstjänst för en projektsamordnare. Dessa samhällsguider, arbetsmarknadskoordinator, socialsekreterare/handläggare och projektsamordnare har verkat som en projektgrupp. De har stöttat alla de vuxna som vill arbeta genom den svenska byråkratin; allt från uppehållstillståndskort till ersättningar, samordningsnummer och arbetstillstånd. Förutom konkreta insatser som matchning mot olika arbetsgivare, kartläggning och bedömning av kompetens, samtal med myndigheter, bistått i att fylla i blanketter och allmän information om arbetsmarknaden i Sverige har dessa fem personer utgjort en nyckelfunktion i kommunens flyktingmottagande. De har, förutom det ovannämnda, samverkat med de lokala vårdcentralerna för att säkerställa vård och hälsa hos målgruppen, samverkat med civilsamhället för att undersöka möjligheter till fysisk aktivitet och språkinlärning, haft ett bra samarbete med kommunens barn- och skolomsorg och haft kontinuerligt samarbete med näringslivet i kommunen.

Allt som är beskrivet ovan har vi som ambition att fortsätta med, fram tills projektets slut i september 2023. Vi vill erbjuda fler och nya deltagare samma möjligheter och stöttning som de som kom till oss i mars fått. Att de också får möjligheten att genomföra en kompetenskartläggning för att sedan matchas ihop med en arbetsgivare, att de får hjälpen de behöver med att komma in i samhället genom våra samhällsguider, att de ges så goda förutsättningar som möjligt till att förstå hur allt fungerar och att alltid ha någon att fråga om hjälp.

Syftet med projektet är att möjligheterna till en sysselsättning ökar för de kvinnor och män, över 18 år, som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och som kommit till Lysekils kommun. Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för att stötta och hjälpa både kvinnor och män till en bra tillvaro och vardag, genom bland annat sysselsättning och att de är och känner sig socialt delaktiga.