information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00444 - Care EUkraine

Projektnummer:
2022/00444
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening, Sätt färg på Göteborg
Namn:
Care EUkraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
140
Projektperiod:
2022-09-05 - 2023-09-29
Total projektbudget:
12 677 427
Beviljat ESF-stöd:
12 677 427
Kontaktperson:
Louise Nilsson
E-post:
louise.nilsson@sattfargpa.se
Stödmottagare postnr:
41502
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt EUkraine kommer att fokusera på dels IT-området som en god bas för deltagarnas möjligheter till permanenta anställningar, dels på ett pågående klimatprojekt som Sätt Färg På Göteborg driver, där stora volymer websökningar i samverkan med bl.a Chalmers Tekniska Högskola utgör en mycket viktig beståndsdel som kan utföras av deltagare med endast basala kunskaper om datorer och IT.
Projekt EUkraine kommer att arbeta nära två organisationer som kompletterar vår verksamhet och våra planerade verksamheter på ett utmärkt sätt, särskilt när det gäller att lokalisera lämpliga deltagare. Skyddsvärnet i Göteborg driver ett kommunfinansierat flyktingboende i Frölunda, för 270 ukrainska flyktingar. De har i sin tur direktkontakt med de tre övriga kommunala flyktingboendena i Göteborg, vars boende kommer att erbjudas intressanta utvecklingsmöjligheter och betald praktik. Skyddsvärnet kommer också att integreras med vår verksamhet genom att vi kommer att anställa en ny ukriansktalande person som placeras hos Skyddsvärnet i Frölunda under projekttiden, för att tillsammans med deras befintliga coach hjälpa deltagarna till utbildning och anställning. Help Ukraine Göteborg, även de vår projektpartner, har ett pågående ESF projekt som fokuserar mycket på att just lokalisera och kontakta ukrainska flyktingar i Göteborg.
Möjligheten till egenförsörjning är akut för ukrainska flyktingar i Sverige och initiativ som kan finna snabba vägar till egenförsörjning är alltså särskilt intressanta. Samtidigt uttrycker många flyktingar ett önskemål att trots allt så snart som möjligt kunna återflytta till Ukraina. Vi har därför fokuserat på att finna sysselsättningar i Sverige där de skulle kunna vara kvar i anställning hos ett svenskt företag även efter en återflytt till Ukraina. IT-området dyker upp som en självklar kandidat till denna långsiktiga koppling mellan Sverige och Ukraina. Ukraina har en väl utvecklad IT-sektor, många svenska företag har dotterbolag i Ukraina eller anlitar löpande ukrainska utvecklare och programmerare. De ukrainska flyktingar som har en komplett erforderlig kompetens och erfarenhet har säkert redan sugits av företag i Sverige och inom övriga EU. Vårt initiativ handlar istället om nästa grupp, de som behöver komplettera sin kunskap och/eller en praktik i Sverige inom IT-området för att bli anställningsbara. Särskilt kommer vi att fokusera på praktikmöjligheten och att få betald praktik, med eller utan erforderliga språkkunskaper i svenska eller engelska hos deltagarna.
Praktik hos oss liksom anställning såsom hjälpinstruktör är upplagd på 50% basis för att ge utrymme för språkutbildning och kompletterande kurser inom IT-området. När det gäller praktik och sedan anställning inom IT-området passar det särskilt bra för arbete hemifrån och/eller på deltid.
Då de deltagaraktiviteter vi ska genomföra inom IT-området lämpar sig särskilt väl för distansutbildning och distansarbete ser vi inga problem med att vid behov utöka sökningen av deltagare till hela Västra Götaland och Halland, respektive till Skåne där vi redan har testkört webbsökningar av lämpliga takytor i samverkan med Arbetsmarknadsenheten i Helsingborgs stad.
Målet är att under projekttiden hitta de 140 ukrainska deltagare som finns angivna i ansökan, som kommer att tas in i huvudsak vid tre fasta tidpunkter i oktober-januari-april. Antal deltagare kommer att öka för varje kull, för att vi själva ska kunna ge deltagarna en fullgod projekttid och praktik med de erfarenheter som förvärvas efterhand. Kull 1 = 20 deltagare, Kull 2 = 40 deltagare, Kull 3 = 80 deltagare. Vi räknar också med att för varje kull lära oss mer och mer om de optimala metoderna att lokalisera och engagera deltagare för att nå dessa delmål, totalmålet för antal deltagare och deltagarnas utveckling inom ramen för projektet.
Deltagare intresserade av och lämpliga för dels att introducera nästa kull av deltagare, dels att fortsätta med och vidareutveckla taksökningarna kommer att få en praktikanställning hos oss för detta. Målet är att totalt 70 deltagare anställs i tre månader på timtid motsvarande i snitt 60% tjänst såsom hjälpinstruktörer, inom ramen för vad som är angivet i projektbudgeten. Denna praktik blir enormt viktig för deras CV och för deras anställningsbarhet i Sverige i tillsvidareanställningar. Resterande del av tiden kan användas för SFI, kompletterande IT-utbildning, jobbsökande till permanenta tjänster och givetvis familjekontakter.