information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00430 - Care - Kronoberg Cares

Projektnummer:
2022/00430
Projektägare:
Växjö kommun, Växjö kommun, Arbete och välfärd
Namn:
Care - Kronoberg Cares
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
270
Projektperiod:
2022-10-19 - 2023-09-30
Total projektbudget:
10 457 478
Beviljat ESF-stöd:
10 457 478
Kontaktperson:
Håkan Nilsson
E-post:
Hakan.nilsson@vaxjo.se
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet syftar till att de personer från Ukraina som har kommit till Sverige i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv ska få individuellt anpassade insatser för att kunna ta stegförflyttning mot utbildning och arbete samt känna en större social delaktighet. Detta ska ske i samverkan mellan berörda aktörer. Projektet ska genom ett koordinerande arbetssätt ge deltagarna insatser såsom praktik, språkkurser, rådgivning, hälsofrämjande insatser och socialt stöd. Fokus är att med individen i centrum skapa individuella kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till en framgångsrik etablering i det svenska samhället och självförsörjning.