information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00429 - Care - SATSA

Projektnummer:
2022/00429
Projektägare:
Piteå kommun, Arbetsmarknad och integration
Namn:
Care - SATSA
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2022-10-17 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 562 731
Beviljat ESF-stöd:
3 562 731
Kontaktperson:
Thomas Nilsson
E-post:
thomas.nilsson3@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Syftet med vårt projekt är att skapa, samordna och hålla i olika aktiviteter och erbjuda insatser som ökar målgruppens kunskaper om Sverige, om det svenska språket, om utbildningsvägar, om vägar in på arbetsmarknaden samt konkreta insatser med syfte att skapa möjligheter för målgruppen att snabbare komma i gång på arbetsmarknaden. Syftet är också att öka deltagarnas sociala delaktighet och möjlighet att integreras i det svenska samhället.

Vi vill alltså att målgruppen både ska få en mer meningsfull tillvaro och motverka den passivisering som kan uppstå vid sysslolöshet. Genom våra insatser ska målgruppen få ökad kunskap och förståelse om det svenska samhället, svenska kulturen och språket men också få kunskap om utbildningsvägar och om arbetsmarknaden samt de kompetensförsörjningsbehov som finns. Vi ska under projektet ha ett nära samarbete med företag och arbeta med jobbmatchning.