2022/00428 - Care for Ukraine

Diarienummer:
2022/00428
Namn:
Care for Ukraine
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00428
Projektägare:
Stiftelsen Botildenborg, Botildenborg
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2022-10-17 - 2023-09-29
Total projektbudget:
2 725 422
Beviljat ESF-stöd:
2 725 422
Kontaktperson:
Lena Friblick
E-post:
lena.friblick@botildenborg.se
Stödmottagare postnr:
21237
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sedan kriget startade i Ukraina i februari 2021 har miljontals invånare i Ukraina tvingats att fly. Till Sverige och Skåne har en del av Ukrainas flyktingar kommit och vi behöver nu som värdland ta emot våra grannar och skapa så goda förutsättningar som möjligt för de nykomna flyktingarna.

Stiftelsen Botildenborg i Malmö har en lång erfarenhet av att få nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden i och närmare arbete. I projektet We care for Ukraine tar Botildenborg mot flyktingar från Ukraina och erbjuder dem arbetsträning inom odling för att bidra till språkträning, integration och nätverk. Deltagarna i projektet kommer att erbjudas kartläggning, CV, kunskap kring arbetsmarknad och matchning till praktikplats. Tidigare erfarenheter visar på att metoden är framgångsrik och att många av deltagarna får anställning och att alla ökar sina kunskaper inom arbetsmarknad, får en tydlig plan för nästa steg, får ökad hälsa och ökat nätverk.

För Stiftelsen Botildenborg är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle och medverka till att människor får växa och skapa en bättre framtid för sig själva, sin familj och vårt gemensamma samhälle.