information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00419 - Care:EU-center jobbintegration

Projektnummer:
2022/00419
Projektägare:
Frälsningsarmën, Frälsningsarmén EU-Center
Namn:
Care:EU-center jobbintegration
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 527 063
Beviljat ESF-stöd:
3 527 063
Kontaktperson:
Lars Beijer
E-post:
lars.beijer@fralsningsarmen.se
Stödmottagare postnr:
10242
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sedan den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgonen den 24 februari 2022 uppskattas att över 6,7 miljoner människor har flytt över gränsen. Ca 44.500 personer har sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Utvecklingen i Ukraina är osäker och de som har sökt skydd utomlands måste planera för en mer långvarig vistelse utomlands.
Frälsningarméns EU-center är en stödverksamhet för personer som beffiner sig i en migrationsprocess och som är i behov av stöd. Verksamheten erjuder social och basbehovstöd i en öppen dagverksamhet samt rådgivning och arbetsförberedande insatser för att hjälpa deltagarna komma in i arbete.
Verksamheten möter redan över 220 personer som är på flykt till följd av kriget i Ukraina som får social och basbehovstöd. Flera personer är i behov av att hitta ett trygg sätt att försöja sig i Sverige.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att komma närmare på arbetsmarknaden genom arbetsförberedande och matchande insatser.
Projektet ska erbjuda individuellt stöd i form av rådgivning, vägledning, jobbcoachning och matchning med arbete; gruppaktiviteter i form av språkundervisning i engelska och svenska; kurser gällande rättigheter, skyldigheter kopplat till den svenska arbetsmarknaden; organiserade träffar för deltagarna där man kan träna på intervjuteknik, stöd till presentation, underlätta möten för att träffa arbetsgivare samt hälsoinformationsträffar.

Projektet ska samarbeta med verksamhetens befintliga samverkansaktörer och arbetsgivare, menkommer också söka nya aktörer och arbetsgivare som matchar projektets deltagares behov.

Projektet startdatum är 20221101 och avslutas 20230930. Projektets förväntade resultat är att 220 personer som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina ska ha fått rustande och matchande stöd för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden.