information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00418 - Care-Work for Ukrainians Mitt

Projektnummer:
2022/00418
Projektägare:
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, Uppsala
Namn:
Care-Work for Ukrainians Mitt
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
750
Projektperiod:
2022-10-17 - 2023-09-30
Total projektbudget:
25 032 352
Beviljat ESF-stöd:
25 032 352
Kontaktperson:
Tommy Elofsson
E-post:
tommy.elofsson@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
75323
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Folkuniversitetets ESF-projekt "Care- Kompetenskedjan" syftar till att sysselsätta 50% av alla deltagare. Samverkan sker med kommuner, branschorganisationer och civilsamhället för att nå ut till målgruppen och matcha deltagarna till arbete eller utbildning.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
- Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.
- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
- Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen
- Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning

RESULTAT
- Av de 750 deltagare som vi skall nå i projektet, är vårt mål att minst 50% skall gå vidare till anställning eller påbörja längre utbildning.
- Att målgruppen har skapat en social plattform och därmed goda förutsättningar för att acklimatisera sig geografiskt.
- Att samtliga deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, en könsstereotyp arbetsmarknad och jämställdhet, vilka alla ingår i projektets implementering avseende de horisontella principerna.
- Att Folkuniversitetet, som projektägare, sprider effekten av genomförandet, vidare till berörda partners (ESF, Länsstyrelse, Kommun, Region med flera, som anses dra nytta av dess effekter)

Projektets genomförande består av en kedja av insatser mot arbete och utbildning. Insatserna består av:
- Individuell handledning
- Kartläggning
- Språkträning
- Kompetensutveckling (yrkessvenska, IT-kunskap) och validering
- Självledarskap och hälsofrämjande insatser
- Matchning

RESURSER
Projektet leds av en styrgrupp, bestående av: Projektledning, ekonom, utvärderare och representanter från samverkanpartners.

Projektet bemannas med handledare, lärare, karriärvägledare och språkstöd, stationerade i Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Gävleborgs län och Dalarnas län.