information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00412 - Care Planera-Arbete-Ukraina

Projektnummer:
2022/00412
Projektägare:
Merit utbildning i Malmö AB, Merit utbildning
Namn:
Care Planera-Arbete-Ukraina
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
750
Projektperiod:
2022-11-16 - 2023-09-30
Total projektbudget:
16 465 644
Beviljat ESF-stöd:
16 465 644
Kontaktperson:
Monika Dall
E-post:
monika.dall@meritutbildning.com
Stödmottagare postnr:
21365
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Care Planera för arbete Ukraina-Sverige är ett projekt med som riktar sig till personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Syftet är att möta målgruppens behov av att kunna börja arbeta eller studera. Målgruppen saknar tillgång till många av de insatser som andra nyanlända har för att kunna etablera sig i Sverige. Till exempel kan de inte ta del av Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsförmedlingstjänster, kommunernas arbetsmarknadspolitiska program eller sfi.

Behovet av kontakter med arbetsgivare och näringslivet är stort. Målet med projektet är arbete och studier. I projektet får de till exempel kontakter med arbetsgivare för kompetenskartläggning, praktik och anställning. Projektet planeras att genomföras med start i oktober 22 och avslut i augusti 23. Vi kommer att erbjuda insatsen dels på plats, dels Online med digitala upplägg. Under projektperioden vill vi nå ut till ca 750 ukrainare. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete med föreningar, frivilligorganisationer, församlingar, arbetsgivare, kommunala verksamheter och Arbetsförmedlingen

Exempel på innehåll:
• Information om arbetslivet i Sverige
• Söka jobb i Sverige, cv och ansökningshandlingar
• Kontakt med arbetsgivare, praktik, trainee
• Yrkessvenska
• Kartläggning av yrkes- och utbildningserfarenheter - med validering, yrkesprövning
• Karriärplanering
• Studie- och yrkesvägledning, matchning
• Samhällsorientering