2022/00405 - Care - Work for Ukranians

Diarienummer:
2022/00405
Namn:
Care - Work for Ukranians
Projektnummer:
2022/00405
Projektägare:
Folkuniversitetet, Stiftelsen vid lunds universitet, Folkuniversitetet, Region SYD
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2022-10-17 - 2023-09-30
Total projektbudget:
10 050 243
Beviljat ESF-stöd:
10 050 243
Kontaktperson:
Anna-Karin Sjöström
E-post:
annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
22002
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Folkuniversitetets ESF-projekt "Care- Work for Ukrainians" syftar till att sysselsätta 50% av alla deltagare. Samverkan sker med vårt företagsnätverk för att få ut deltagarna i anställning

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:

Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.

Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning

Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen

Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning

RESULTAT

Av de 250 deltagare som vi skall nå i projektet, är vårt mål

att minst 50% skall gå vidare till anställning eller påbörja längre utbildning

Att målgruppen har skapat en social plattform och därmed goda förutsättningar för att acklimatisera sig geografiskt, där hen har bosatt sig.

Att samtliga deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, en könsstereotyp arbetsmarknad och jämställdhet, vilka alla ingår i projektets implementering avseende de horisontella principerna.

Att Folkuniversitetet, som projektägare, sprider effekten av genomförandet, vidare till berörda partners (ESF, Länsstyrelse, Kommun, Region med flera, som anses dra nytta av dess effekter)

Projektets genomförande består av en kedja av insatser mot arbete och utbildning. Insatserna består av:

Individuell handledning

Kartläggning

Språkträning

Kompetensutveckling (yrkessvenska, IT-kunskap) och validering

Självledarskap och hälsofrämjande insatser

Matchning


RESURSER

Projektet leds av en styrgrupp, bestående av:

En projektledare (100%)

En delprojektledare (50%)

En administratör (50%)

En ekonom (50%)

Projektet bemannas med 8 coacher (100%), stationerade i Kristianstad, Karlskrona, Växjö, Kalmar, Helsingborg, Landskrona samt Halmstad